Global Deal for Nature

Global Deal for Nature

                                                                                                                      :אל מנהיגי העולם


"אנו, אזרחים מכל רחבי העולם, מודאגים מאוד מאזהרותיהם של מדענים, שמערכות אקולוגיות קריטיות לשימור החיים על פני כדור הארץ עלולות להתמוטט, עוד בזמננו. אנו קוראים לכם להשיג מטרות קיימות להגן על המגוון הביולוגי, לעשות הסכם חדש שיגן על וישקם לכל הפחות 50% מהאדמות והאוקיינוסים שלנו ולהבטיח את קיימות כדור הארץ. יש גם לקחת בחשבון את צרכי ההתפתחות האנושית ולקבל את תמיכתן של האוכלוסיות הראשוניות. מטרה ארוכת טווח זו למען הטבע, תוכל להשיב את ההרמוניה עם ביתנו."